Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Μεγανησίου Έτους 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

24/2/2012

Σύμφωνα με την αριθ.109/22-02-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίθηκε ως νόμιμη έπειτα από έλεγχο η αριθ.24/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2012,τα οικονομικά μεγέθη του οποίου αναφέρονται παρακάτω.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου