Μουσική διαδρομή του λαϊκου μας πατέρα… Η μουσική της ζωής μας έχει τη φωνή του Δημήτρη …