Δελτίο τύπου Περιφέρειας για το Περιφερειακό Ιατρείο Μεγανησίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου – Π.Ε. Λευκάδας 

  Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου της Π.Ε. Λευκάδας», υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Ο Προϋπολογισμός του έργου, κατά τη μελέτη, ανέρχεται σε 380.00ο ευρώ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής του θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013.