Υπενθύμιση Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής κατά του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών

Αποστολή εγγράφων ορισμού δικηγόρων και οικονομική τακτοποίηση των μελών της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    21.5.2012

ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

syntonistikiepitropi@yahoo.gr

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ:

 

Προς όλους τους μετέχοντες στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή κατά του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών:

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιστολών μας, ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως κατά της ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών, η εκδίκαση της οποίας είχε προσδιοριστεί αρχικά για τις 2.5.2012, ανεβλήθη, λόγω των εθνικών εκλογών,  για τις 5.12.2012.

 

Τα μέλη της Επιτροπής, Δήμοι και Σύλλογοι, που δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν αποστείλει τα απαιτούμενα έγγραφα ορισμού των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, καλούνται να το πράξουν άμεσα. Για σχετικές πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6944 – 75.27.27 (Ιωάννης Δημητριάδης) ή στο e – mail της Επιτροπής.

 

η Διοικούσα Επιτροπή