Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Πρόσληψη συνεργάτη πληροφορικης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6/6/2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για συνεργάτη με Πτυχίο Πληροφορικής, κατά προτίμηση ΤΕ, που θα ασχολείται με καθήκοντα της ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του Δήμου και ειδικότερα.

1. System Administration – Διαχειριστής Συστήματος Η/Υ – λειτουργικό Windows XP, Windows 7. Πλήρης υποστήριξη λογισμικού (εγκατάσταση λειτουργικού, εφαρμογών, αναβαθμίσεις, ασφάλεια, e-mail). Πλήρης υποστήριξη hardware (στήσιμο Η/Υ, αναβαθμίσεις, εκτυπωτές, φαξ)

2. Server Administration – Διαχειριστής Windows Server 2000, Windows Server2008. Ασφάλεια συστήματος, Βάσεις Δεδομένων Access, Oracle

3. Oracle Database – Διαχειριστής Oracle. Εγκατάσταση, Διαχείριση, Ασφάλεια

4. LAN Administration – Διαχειριστής τοπικού δικτύου LAN Syzefxis και διαχείριση Wireless LAN Access Points (2). Εγκατάσταση, Διαχείριση, Συντήρηση και Ασφάλεια Δικτύου.

5. Web Developer, Administration and Design – Διαχείριση και Ανάπτυξη ιστοσελίδας Δήμου Μεγανησίου. DotNetNuke administration, Javascript, JQuery, Photoshop.

6. Θέματα διοικητικής υποστήριξης.

Για πληροφορίες, για κατάθεση αιτήσεων και βιογραφικού, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται μέχρι την 11 Ιουνίου 2012 στα γραφεία του Δήμου (κα Μάντζαρη Βησ.τηλ.2645361314 και fax: 2645361319) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου