Προσκλήσεις Δημοτικών Συμβουλίων: Συνεδρίαση 10η (Έκτακτη) / 7-7-2012 και 11η 8-7-2012

2η ενημέρωση

Μεγανήσι:  2 /7 /2012

Αρ. πρ.: 2359

 

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

                                                         κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                                                         κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

                                                         ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   7 Ιουλίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11η στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με θέμα:

 

 – Συζήτηση για το τουριστικό καταφύγιο Βαθέος, με αφορμή  τα θέματα που τέθηκαν από δηλώσεις της Δημ. Συμβούλου  κας Καββαδά Αικατερίνης. 

Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση ύστερα από αίτημα του κου Δημάρχου ( άρθρο 67, παρ. 2, του Ν.3852/2010)                                                           

                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

Εμπορικός και  Επαγγελματικός Σύλλογος  Μεγανησίου

ΜΜΕ

~~~

Μεγανήσι:  04 / 07 / 2012

Αρ. πρ.: 2411

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

ΤΟ.ΣΥ.Ν

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις     8 Ιουλίου  2012, ημέρα  Κυριακή                     και ώρα 11η πρωινή στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με θέματα:

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα – Ενημέρωση Δημάρχου

 

  1. 1.    Γνωμοδότηση σχετικά με στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο δυτικό Κατάκολο.
  2. 2.    Γνωμοδότηση σχετικά με στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο δυτικό Πατραϊκό κόλπο.

                                                                        (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

  1. 3.    Επαναδιατύπωση της αριθ. 71/2012 απόφασης Δημ. Συμβουλίου σχετικά με αναγνώριση δρόμου που συνδέει τον οικισμό Βαθέως με τον οικισμό Σπαρτοχωρίου ως κύριου Δημοτικού.

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία )

  1. 4.    Απόφαση αποδοχής ποσού 11.200,00 ευρώ για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.

(Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία )

  1. 5.    Απόφαση για καθορισμό ειδικότητας μιας θέσης ανταποδοτικών υπηρεσιών έπειτα από έγκριση του ΥΠΕΣ σχετικά με την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών).
  2. 6.    Ορισμός μέλους (1 Δημοτικός Σύμβουλος – 2 υπάλληλοι) για συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

(Εισηγητής η Δ/κή Υπηρεσία )

  1. 7.    Αίτηση Ζαβιτσάνου Νικολάου (Τσιρώνια) για υπόθεση ύδρευσης.
  2. 8.    Αίτηση Κατωπόδη Δημήτριου σχετικά με μείωση ενοικίου μίσθωσης κυλικείου στο Φανάρι.
  3. 9.    Αίτηση συλλόγου επαγγελματιών, για τιμολόγιο ύδρευσης.

10. Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου Μεγανησίου, για παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου.

11. Αναφορά κατοίκων Σπαρτοχωρίου, για ανεπιτήρητα ζώα.

(Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ )

12. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ολοκλήρωση βοηθητικού κτιρίου  στη θέση ΡΟΚΑ.

13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία )

14. Ορισμός εκπροσώπου σύστασης κλιμακίου σχετικά με διενέργεια εκτάκτου ελέγχου στους εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής.

(Εισηγητής η Δ/κή Υπηρεσία )

15. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αυγερινού Κωνσταντίνα , Θεοφάνης Γιαννόπουλος, Ζακυνθινού Ευτυχία)

16. Καθορισμός χώρων στάθμευσης παραγωγών – πλανόδιων εμπόρων.

17. Απόφαση Δημ. συμβουλίου για την έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

18. Αίτηση ενοικίασης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

(Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία )

19. Επικαιροποίηση απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας και στάσης – στάθμευσης οχημάτων στους οικισμούς.

20. Επικαιροποίηση απόφασης ρύθμισης ορισμού θέσεων αγκυροβολίας και εύρυθμης λειτουργίας λιμένων.

(Εισηγητής η κα Αντιδήμαρχος)

  1. 21.  Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου

(Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία )

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι εισηγήσεις των θεμάτων αναρτώνται στο site του Δήμου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Για την ακρίβεια

Η Γραμματεία

Μάντζαρη Βησσαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

Εμπορικός και  Επαγγελματικός Σύλλογος  Μεγανησίου

ΜΜΕ

  Θα προηγηθεί στις 10:00 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής