Εικόνα αποσύνθεσης στα ασφαλιστικά ταμεία

Του ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Εικόνα διάλυσης παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενδεικτικό της ζοφερής κατάστασης είναι το γεγονός ότι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (σσ καταβάλει το εφάπαξ) αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 52.000 αιτήσεις για τη διεκπεραίωση των οποίων χρειάζονται 2 δισ. ευρώ) και ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 7 χρόνια! Ειδικότερα τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 5/7 από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), Θανάση Καποτά, δείχνουν τα εξής:

1. IKA: Χρειάζεται 1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Έχει ήδη απορροφήσει το 66% της κρατικής επιχορήγησης δηλαδή 2,7 δισ. ευρώ από τα 4,1 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί. Παρουσιάσει σημαντική μείωση εσόδων, καθώς ένας στους τρεις εργαζόμενους παραμένει ανασφάλιστος (εισφοροδιαφυγή ύψους 6 δισ. ευρώ ετησίως). Απώλεια εσόδων λόγω υψηλής ανεργίας (450 εκατ. ευρώ για κάθε ποσοστιαία μονάδα) αδυναμία είσπραξης 6,7 δισ. ευρώ βεβαιωμένων εισφορών και συσσώρευση οφειλών προς τρίτους 7,5 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα τα έξοδα του ΙΚΑ παρουσιάζουν αύξηση από 10,8 σε 11,08 δισ. ευρώ (από το 2011 στο 2012) λόγω αυξημένης συνταξιοδότησης.

2. ΟΑΕΕ. Το ταμείο των αυτοαπασχολούμενων εμφανίζει έλλειμμα ύψους 830 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εισφορών αγγίζει το 35% καθώς μόλις το 55% των ασφαλισμένων καταβάλει εισφορές. Το ταμείο κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2012 έχει απορροφήσει το 71% της επιχορήγησης το 44% της συμμετοχής του κράτους και το 63% του συνόλου της αρχικής εγγεγραμμένης πίστωσης.

3. ΟΓΑ. Μόνο το 58% των ασφαλισμένων καταβάλλει τις εισφορές του και μόλις το 6% έχει ενταχτεί σε ρύθμιση οφειλών. Γεγονός που σημαίνει ότι το 36% δηλαδή 241.814 σε σύνολο 664.376 ασφαλισμένων του Οργανισμού δεν καταβάλλουν εισφορές.

4. Επικουρικά ταμεία. Τα περισσότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μείωση των ασφαλισμένων έναντι των συνταξιούχων (ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΔΥ), αλλά και την απομείωση της περιουσίας τους λόγω του κουρέματος των ομολόγων. Η πλειοψηφία των ταμείων δεν επιθυμεί την ένταξή της στον ενιαίο επικουρικό ΕΤΕΑ που ανακοίνωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, γεγονός που οδηγεί σε αδιέξοδο αυτή την λύση.

5. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκκρεμούν 52.000 αιτήσεις για εφάπαξ βοήθημα και για να ικανοποιηθούν θα χρειαστούν περίπου 2 δισ. ευρώ. Τα έσοδα του ταμείου αρκούν για να καλύψουν 500 εφάπαξ το μήνα. Σήμερα ικανοποιούνται αιτήσεις για εφάπαξ όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν από δύο έτη, ενώ εφόσον δεν βρεθεί λύση στο πρόβλημα όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σήμερα θα λάβουν το εφάπαξ μετά επτά έτη.

6. ΕΟΠΠΥ. (Ενιαίο ταμείο υγείας). Ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει τους επόμενους μήνες να βρεθεί σε καθολική αδυναμία αποπληρωμής των άμεσων υποχρεώσεών του. Ο Οργανισμός αυτό το διάστημα κινείται στη λογική του ό,τι εισπράττω τόσα πληρώνω. Ωστόσο οι οφειλές των φορέων που έχουν ενταχτεί στο ΕΟΠΥΥ και πρέπει να αποδίδονται σε μηνιαία βάση αγγίζουν 1,4 δισ. ευρώ (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ). Το συσσωρευμένο έλλειμμα θα οδηγήσει σε κατάρρευση τον Οργανισμό, η οποία θα συμπαρασύρει και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Όσον αφορά τους χρόνους έκδοσης των συντάξεων οι μήνες αναμονής έχουν ως εξής:

-ΙΚΑ: 8 με 12 μήνες για σύνταξη, ενώ 18 μήνες σε περίπτωση διαδοχικής

-ΟΑΕΕ: 7 με 9 μήνες για σύνταξη και 18 μήνες για διαδοχική

-Δημόσιο: 8 με 9 μήνες και 12 για διαδοχική

-ΟΓΑ: 1 χρόνος και 15 με 20 για διαδοχική

-ΕΤΕΑΜ: 3 με 15 μήνες

-ΤΕΑΔΥ: 2 με 3 χρόνια

-ΤΕΑΙΤ και ΤΕΑΑΠΑΕ (ασφαλιστικές εταιρείες): 2 με 3 μήνες

-ΤΕΑΥΦΕ (φαρμακευτικές εταιρείες): 18 μήνες

-Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: 2 χρόνια για όσους έχουν υποβάλει ήδη αίτηση και 7 χρόνια για αυτούς που θα υποβάλλουν.

PSI KOYΡΕΜΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ: Την τραγική οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων από την συνεχιζόμενη μείωση των εισροών από εισφορές εξαιτίας της υψηλής ανεργίας, της μείωσης μισθών, των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της υψηλής εισφοροδιαφυγής, καθώς και της αύξησης των εκροών από την αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και λειτουργικών δαπανών, ήρθε να επιδεινώσει το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, η βύθιση του χρηματιστηρίου και η απαξίωση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων.

Συνοπτικά τα Ταμεία είχαν τοποθετηθεί με αποφάσεις των Διοικήσεων σε 7,4 δις σε ομόλογα και 14 δις σε καταθέσεις (διαθέσιμα) στην Τ.Ε. (κοινό κεφάλαιο) συνολικά περίπου 21 δις (η ΤΕ επένδυσε τα 14 δις χωρίς την συγκατάθεση των Διοικήσεων των Φορέων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου).

Με τα στοιχεία του PSI οι απώλειες σε ονομαστικές αξίες είναι της τάξης του 53% και σε πραγματικές αξίες άνω του 70%. Αν λάβουμε υπόψη τις τιμές διαπραγμάτευσης των νέων ομολόγων λήξεως 2023-2042 καταγράφονται απώλειες άνω του 70%. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα Ταμεία είχαν ετήσιες αποδόσεις από τόκους και προσόδους περίπου 700-800 εκατομ. ευρώ πριν το PSI, αυτό το ποσό θα είναι περίπου 120 με 160 εκατο. ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρξει καμιά δέσμευση από την Κυβέρνηση για την κάλυψη της ζημιάς που προέκυψε από το κούρεμα των Ομολόγων (PSI) των Ασφαλιστικών Ταμείων.