Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε

28/9/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ο Δήμος Μεγανησίου σε συνεργασία με το Master KEΚ πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε.», για ανέργους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 100 ωρών.

       Καλούνται εκ νέου (επειδή κατά τη θερινή περίοδο το εν λόγω πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε) οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν να συμπληρώσουν τις φόρμες των εγγράφων που βρίσκονται παρακάτω και να ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά τους αργότερα μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2012.

       Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δήμου καθημερινά και ώρες γραφείου, αρμόδια υπάλληλος κα Γαζή Ιωάννα, τηλ. Επικοινωνίας: 26453 61321.

Μεγανήσι 27-09-2012

 

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση Διμήνου

Υπεύθυνη Δήλωση Παρακολούθησης

Βιογραφικό

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου