Ενημέρωση από την «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ» ΑΕ για τα προγράμματα LEADER.