Ενημερωτική συγκέντρωση για τους κτηνοτρόφους του Δήμου Μεγανησίου

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, 13:00, Αίθουσα Πολιτισμού Σπαρτοχώρι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕ

10/12/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ                                               

ΛΕΥΚΑΔΑ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας διοργανώνει για τους κτηνοτρόφους του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας, ενημερωτική συγκέντρωση την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στο Σπαρτοχώρι (αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων) αναφορικά με τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τις κτηνοτροφικές εκτροφές.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στη συγκέντρωση αφορούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων, την συμπλήρωση και την τήρηση των νέων μητρώων εκτροφής (μητρώο σημασμένων ζώων, μητρώο φαρμακευτικής αγωγής κ.λ.π.) καθώς και ζητήματα σχετικά με τις σταβλικές εγκαταστάσεις.

Για την οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων όπως επίσης και για την εμπορία των κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας-γάλα), είναι πλέον απαραίτητη η τήρηση φακέλου στην εκτροφή, η νέα σήμανση των ζώων (ηλεκτρονικά μέσα) καθώς και η έκδοση άδειας εγκατάστασης (στάβλου).

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο όλοι οι κτηνοτρόφοι να παρευρεθούν στην παραπάνω συγκέντρωση.

Παρακαλούμε οι αποδέκτες της παρούσας ανακοίνωσης να δώσουν δημοσιότητα με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου