Ημερολόγιο Συνδέσμου Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ» 2013

Ο Συνδέσμος Μεγανησιωτών “Ο ΜΕΝΤΗΣ” κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο 2013

Στο ημερολόγιο 2013 “εδωσαν εικόνα” τα μέλη του με αποστολή φωτογραφιών ηλεκτρονικά. Η τιμή του είναι 5 ευρώ.

Πληροφορίες για την αγορά του στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»