Ανακοίνωση – Πρόσκληση Δήμου Μεγανησίου προς τους Νέους της Αθήνας

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούμε τους ετεροδημότες της Αθήνας, (νέους και άλλες ευάλωτες στην κρίση ομάδες),   στο ξενοδοχείο ΜΕΛΙΑ , Χαλκοκονδύλη 14 & 28η Οκτωβρίου (Πατησίων), το Σάββατο 26 Γενάρη και ώρα  18.00 να συζητήσουμε:

ü      Υποστηρικτικοί μηχανισμοί, δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου για την δημιουργία και υποστήριξη ενός κοινωνικού δικτύου επιχειρηματικότητας στο Μεγανήσι.

ü      Δυνατότητες και προϋποθέσεις ένταξης των νέων, όπως και άλλων ευάλωτων ομάδων (άνεργοι και  άτομα απειλούμενα από την ανεργία), στο παραπάνω δίκτυο, στη βάση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου του Νησιού μας.

ü      Προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

 

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Ευστάθιος Ζαβιτσάνος