Ενημέρωση βουλευτή Θ.Σολδάτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. Πρωτοβουλία Θοδωρή Σολδάτου, με θέμα τις Συντάξεις υπερήλικων Ομογενών από τη Βόρεια Ήπειρο.
Την Ερώτηση συνυπέγραψαν επτά ακόμη Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Πρωτοβουλία με αντικείμενο τις συντάξεις υπερήλικων Ομογενών από τη Βόρεια Ήπειρο, ανέπτυξε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας Θοδωρής Σολδάτος, ο οποίος προχώρησε στην κατάθεση σχετικής Ερώτησης στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
Την ερώτηση που υπογράφει πρώτος ο Θ. Σολδάτος, συνυπέγραψαν επτά ακόμη Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Β. Ο Βουλευτής μετά από συνεργασία του με τους Δήμαρχους Λευκάδας Κ. Αραβανή και Μεγανησίου Ε. Ζαβιτσάνο, κατέθεσε επίσης ως «Αναφορές» προς τους αρμόδιους Υπουργούς, τα εξής θέματα:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Θέμα: Γραφείο Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας.

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.
Θέμα: Έλλειψη ιατρού στα νησιά Κάλαμος & Καστός, του Δήμου Λευκάδας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης και των Αναφορών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση.

ΘΕΜΑ: Συντάξεις υπερήλικων Ομογενών από τη Βόρεια Ήπειρο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως ισχύει, θα καταβάλλεται, εφόσον μεταξύ των άλλων, συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

α. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.

β. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

Επειδή η θεμελίωση της 20ετούς παραμονής στην Ελλάδα, είναι ζήτημα το οποίο θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα τεκμηρίωσης, δεδομένων των συνθηκών και των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες μετακινήθηκαν οι ομογενείς μας από τις πατρογονικές τους εστίες στην Ελλάδα.

Επειδή η μετακίνηση ειδικά των Βορειοηπειρωτών, μεταξύ της Ελλάδας και της όμορης Βορείου Ηπείρου στην Αλβανική επικράτεια, γίνεται ακόμη και σε καθημερινή βάση, διότι ενώ κατοικούν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας εργάζονται στην Αλβανία και αντιστρόφως, με τα παιδιά τους να ακολουθούν όπως και οι υπερήλικοι παππούδες και γιαγιάδες σε κάποιες περιόδους.

Επειδή ελάχιστοι είναι οι υπερήλικοι Βορειοηπειρώτες που λαμβάνουν από την Αλβανία ένα μικρό ποσό λίγων δεκάδων ευρώ ως συνταξιοδοτικό βοήθημα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας να ελαττώσει την προϋπόθεση της διαμονής στην Ελλάδα για τους Βορειοηπειρώτες υπερηλίκους ώστε να καταστεί δυνατή η τεκμηρίωσή της;

2. Προτίθεται το Υπουργείο να ξεχωρίσει τις παραπάνω περιπτώσεις των Βορειοηπειρωτών υπερηλίκων και να μην προβεί σε οριζόντια διακοπή της χορήγησης σύνταξης;

Ημερομηνία
13 -02 -2013
Υπογραφή

 

06-02-2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Υγείας,
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.

ΘΕΜΑ: Έλλειψη ιατρού στα νησιά Κάλαμος & Καστός, του Δήμου Λευκάδας.

Σας καταθέτω συνημμένα,
έγγραφο του Δημάρχου Λευκάδας, με το οποίο περιγράφει την αναγκαιότητα προσλήψεως ιατρών, στα απομονωμένα μικρά νησιά, Κάλαμος και Καστός, του Δήμου Λευκάδας.

Θερμή παράκληση για την ευαισθητοποίησή σας στο δίκαιο του αιτήματος, που προσδιορίζεται ως ζήτημα υγείας και ζωής, εκατοντάδων συμπολιτών μας.

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Φ. Σολδάτος

 

06-02-2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Οικονομικών,
κ. Ιωάννη Στουρνάρα

ΘΕΜΑ: Γραφείο Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας.

Επανερχόμενος στο ζήτημα των δύο ερωτήσεών μου, με θέμα τη στελέχωση του Γραφείου της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας, που κατετέθησαν στις 31-10-2012, σας καταθέτω συνημμένα, έγγραφο των δημάρχων του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας, με το οποίο περιγράφεται η αναγκαιότητα στελέχωσης του Γραφείου της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας.

Η ανταπόκρισή σας στο ζήτημα, είναι απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι το νησιωτικό σύμπλεγμα της περιφέρειας Λευκάδας, προκαλεί την ανάγκη ενισχυμένης λειτουργίας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην περιοχή.

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Φ. Σολδάτος