Εκλεγέντες αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

192

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις εκλογές των αντιπροσώπων για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ που έγιναν στη Λευκάδα στις 29-30 Ιουνίου, εκλέχτηκαν 14 αντιπρόσωποι.

Οι αντιπρόσωποι που εκλέχτηκαν με αλφαβητική σειρά είναι: Βλάχος Κώστας, Γαντζίας Στάθης, Γουρζή Έφη, Γρηγόρης Σταύρος, Δρακονταειδή Ευγενία, Δρακονταειδής Κων/νος, Κατωπόδης Δημήτρης, Μικρώνης Ζώης, Νικητάκης Μάρκος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Περδικάρης Θανάσης, Ράπτης Νίκος, Σταύρακα Μαυρέτα, Φατούρος Πάνος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 10-14 Ιουλίου.

Λευκάδα 1 Ιουλίου 2013

Το γραφείο τύπου