ΚΕΠΜ: «Μια πρόταση για συζήτηση»

letter

KINΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εμπλακεί στις επόμενες Δημοτικές εκλογές στο πλαίσιο μιας Δημοτικής παράταξης.
Από την αρχή διακηρύξαμε ότι στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην λύση των προβλημάτων του νησιού με τις γνώσεις και την εμπειρία μας σε καθαρά εθελοντική και ανιδιοτελή βάση.
Με τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις μας αναλύσαμε τα αίτια των προβλημάτων, καταγράψαμε επιζήμιες δράσεις του Δήμου και των ιδιωτών, ασκήσαμε κριτική, προτείναμε λύσεις που βοήθησαν να ανασταλούν και να ματαιωθούν ορισμένες από τις βλαπτικές για το νησί δράσεις.
Ωστόσο για διάφορους λόγους πολλές προτάσεις μας δεν εισακούστηκαν, δεν έγιναν δεκτές, με αποτέλεσμα πολλά προβλήματα βάλτωσαν η πήραν στραβό δρόμο και οι δράσεις των υπευθύνων περιορίσθηκαν στην απλή διαχείριση της καθημερινότητας.
Το αποτέλεσμα αυτό δεν μας ικανοποιεί, αντίθετα μας ανησυχεί, γι’ αυτό αποφασίσαμε να περάσουμε στη δράση, την ενεργό δραστηριότητα.
Πρώτη μας κίνηση είναι να συζητήσουμε, αν είναι δυνατόν με όλους τους Μεγανησιώτες χωρίς εξαιρέσεις και να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα θεμέλια μια Δημοτικής παράταξης που να βασίζεται στην συλλογική δράση ίσων σε δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών, μια παράταξη απαλλαγμένη από την παλαιοκομματική αρχηγοκεντρική νοοτροπία. Από τον διάλογο αυτό θα φανεί ποιοί είναι πρόθυμοι να προσφέρουν ανιδιοτελείς υπηρεσίες, ποιοί προσφέρονται και μπορούν να τραβήξουν κουπί για να εκτεθούν στην κρίση των δημοτών και ποιος από αυτούς θα τεθεί επικεφαλής σαν ο πρώτος μεταξύ ίσων.
Ένας τέτοιος διάλογος για να έχει ελπίδες επιτυχίας πρέπει να προετοιμασθεί με την στοιχειοθέτηση ενός στέρεου υπόβαθρου αρχών και αξιών με συγκεκριμένη στρατηγική και διακριτούς στόχους.
Καταθέτουμε λοιπόν την δημόσια πρότασή μας για ένα σχέδιο αρχών αξιών και στόχων που αφού συζητηθεί και γίνει αποδεκτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει την Δημοτική παράταξη που φιλοδοξεί να διοικήσει τον Δήμο.
1. Η Δημοτική παράταξη επιδιώκει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού. Έχει χαρακτήρα πολιτικό είναι όμως αποστασιοποιημένη από τα κόμματα της Βουλής και ειδικότερα την κομματική νοοτροπία και πρακτική. Απευθύνεται προς όλους τους Δημότες αλλά και τους απανταχού Μεγανησιώτες φιλοδοξώντας να τους εκπροσωπήσει επάξια στο νέο Δ.Σ.
2. Ο Δήμος υπάρχει και λειτουργεί συνεχώς και αδιάλειπτα για το συμφέρον όλων των Δημοτών του κι’ όχι για την προβολή και ωφέλεια των εκάστοτε Δημοτικών αρχόντων και της παρέας τους. Αφουγκράζεται τις ανάγκες της Μεγανησιώτικης κοινωνίας ώστε να την υπηρετεί καλύτερα και στην σωστή κατεύθυνση.
3. Όλοι οι Δημότες, την επόμενη ημέρα των εκλογών, είναι ίσοι απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Δεν διαχωρίζονται σε “δικούς” μας και σε “άλλους”. Το πελατειακό σύστημα πρέπει να πεθάνει.
4. Το μοντέλο λειτουργίας του Δήμου και των οργάνων του βασίζεται στην διαφάνεια ,την πιστή εφαρμογή των Νόμων και των αποφάσεων του Δ.Σ. και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Αυτό απαιτεί τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για να υπάρχει αποτελεσματικότητα και άμεση ανταπόκριση και απάντηση στα αιτήματα των Δημοτών. H “διαχειριστική επάρκεια” του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καλλικράτη, θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να απαλλαχτούμε από τον επικίνδυνο εναγκαλισμό του Δήμου Λέυκάδας και των υπηρεσιών του. Ο έλεγχος των έργων ανάπτυξης και όλων οικοδομικών εργασιών είναι αναγκαίος.
5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό κατευθυντήριο όργανο. Εποπτεύει την λειτουργία του Δήμου σχεδιάζοντας, αποφασίζοντας και ελέγχοντας την δράση του. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν εκτελεστικές και εποπτικές αρμοδιότητες στους διάφορους τομείς. Η ανεξαρτησία ενός εκάστου των Συμβούλων και συνολικά του Συμβουλίου είναι αυτονόητη. Η έννοιες “πολιτικό η παραταξιακό κόστος” δεν έχουν θέση.
6. Στις δύσκολες συνθήκες της κρίσης παλεύουμε μαζί με όλους τους Μεγανησιώτες για να βρούμε πόρους για να μεγιστοποιηθεί η κρατική ενίσχυση και η Ευρωπαική χρηματοδότηση.
7. Καθιερώνεται η έννοια του εθελοντισμού σαν βασικός μοχλός επικούρησης του Δήμου. Είναι βεβαιωμένο το ενδιαφέρον και η αγάπη των απανταχού Μεγανησιωτών για την ιδιαίτερη πατρίδα τους καθώς και ο μεγάλος αριθμός επιτυχημένων και αναγνωρισμένων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Ο Δήμος οφείλει να τους καλέσει να βοηθήσουν εθελοντικά και ανιδιοτελώς σε συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα αφού βέβαια τα έχει προετοιμάσει κατάλληλα για να αποδείξει την σοβαρότητά του. Οι μόνιμοι κάτοικοι θα ενθαρρυνθούν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες συμβάλλοντας ουσιαστικά στην λειτουργία του Δήμου επ’ ωφελεία τους.
8. Ομοίως καθιερώνεται και οριοθετείται ο θεσμός της “χορηγίας” για υπηρεσίες προς τον Δήμο και υποστήριξη εκδηλώσεων καλλιτεχνικού, μορφωτικού, αθλητικού περιεχομένου.
9. Όσοι ασκούν την καθημερινή εκτελεστική δράση, από τον Δήμαρχο και τους Συμβούλους μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, είναι κατά κανόνα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Το νησί δεν αποτελεί τόπο εξορίας και απομόνωσης.
10. Απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης και έγκρισης του ΣΧΟΑΠ απαραίτητου εργαλείου ανάπτυξης ενός τόπου. Το ΣΧΟΑΠ θα προσδιορίσει τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες του νησιού που είναι πολλές και θα χωροθετήσει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους.
11. Το νησί υστερεί, σε βασικά έργα υποδομής αναπτυξιακού χαρακτήρα όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η ύδρευση, τα λιμάνια και οι μεταφορές και σε αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων του έχοντας στραφεί αποκλειστικά προς τον τουρισμό με τρόπο ανορθόδοξο και με χαμηλές προσδοκίες. Για τον λόγο αυτό θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει, τα δημόσια έργα υποδομής με ιεράρχηση, χρονοδιαγράμματα, κοστολόγηση και πηγές χρηματοδότησης, την αξιοποίηση από τους ιδιώτες του πρωτογενή τομέα ( γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) και την ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσεκτική αναβάθμιση του τουρισμού για να περιορισθούν οι δυσμενεις επιπτώσεις που είναι αρκετές.. Ο Δήμος προτίθεται, με τη επικούρηση των εθελοντών και των χορηγών, να αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου κάθε υποψήφιου επενδυτή και επαγγελματία για την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και για την αδειοδοτική διαδικασία (μελέτες, εγκρίσεις, άδειες) σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης.
12. Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του νησιού απαιτεί την προστασία του, όπως και οι Νόμοι ορίζουν και οι πολίτες θέλουν. Τα νταμάρια που ανοίγει ο καθένας που θέλει να κτίσει, αντί της ένταξης του κτίσματος στο περιβάλλον, οι γεμάτες σκουπίδια ακτές, τα υγρά απόβλητα που επιπλέουν στις θάλασσες, οι κατειλημμένοι με αυθαίρετες κατασκευές δημόσιοι χώροι, θα πρέπει να εκλείψουν. Ο Δήμος αφού, με την συμβολή των εθελοντών, εκπονήσει την Αρχιτεκτονική Ταυτότητα του νησιού και τα σχέδια ανάπλασης και ανάδειξης και των τριών οικισμών θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο κάθε έργου και κατασκευής, δημόσιας και ιδιωτικής, που θα εκτελείται στο νησί. Οι παραλίες θα προστατευθούν αφού οριοθετηθούν τα λιμάνια ελλιμενισμού σκαφών. Αυτονόητη είναι η άμεση προτεραιότητα εφαρμογής συστήματος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (βιολογικός, σκουπίδια).
13. Στα κοινωνικά θέματα ο Δήμος θα επιστρατεύσει τους Δημότες, τους εθελοντές, τους χορηγούς και τα Ευρωπαικά προγράμματα ώστε, η μόρφωση και απασχόληση των παιδιών να επεκταθεί πέρα από τη Δημόσια παιδεία, η πρόνοια για τους αναξιοπαθούντες να είναι συνεχής και ουσιαστική, οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχονται στο νησί να αυξηθούν και η επιμόρφωση και απασχόληση των ανέργων να είναι αποτελεσματική.
Η ΚΕΠΜ καταθέτει την πρόταση αυτή, σαν “κείμενο εργασίας”, για συζήτηση και επεξεργασία με όλους τους συμπατριώτες που ενδιαφέρονται για τα Δημοτικά δρώμενα του νησιού. Είναι προφανές ότι το κείμενο επιδέχεται τροποποιήσεις ώστε να προκύψει ένα τελικό συνεκτικό σύνολο αρχών, αξιών και στόχων.
Ας αρχίσει λοιπόν ο προβληματισμός και η συζήτηση.

Ιούλιος 2013

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ