Υπογράφηκε το Wi-Fi του Μεγανησίου από την ΠΙΝ

wifi-01

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σειρά σημαντικών έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Βελτίωσης Προσπελασιμότητας και Ανάδειξη Κοινόχρηστων χώρων – οικισμών, μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος της Ερείκουσας» με κωδικό MIS 447962 με το ποσό των 676.000 ευρώ και για τους Οθωνούς με κωδικό MIS 447961 με το ποσό των 878.000 ευρώ.

 

Τα παραδοτέα της πράξης θα είναι ένα πλήρες έργο βελτίωσης της προσπελασιμότητας και ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων, οικισμών, μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος των νησιών αυτών.

 

  • Επίσης, ενέταξε την πράξη «Εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου WIFIκαι Προβολή Τουριστικού Προϊόντος Μεγανησίου» με κωδικό MIS 446951 με το ποσό των 100.000 ευρώ.
  • Υπέγραψε ακόμη για το σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου «20 Δίκυκλες μοτοσικλέτες για τον εξοπλισμό Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και ακόμη για 8 αστυνομικά οχήματα για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών της Τροχαίας για την παροχή Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  • Έδωσε ακόμη την σύμφωνη γνώμη για την δημοπρασία του Υποέργου «eLefkas Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας» Συνολικού Προϋπολογισμού 212.000 ευρώ και για την προμήθεια εξοπλισμού με το ποσό των 18.000 ευρώ.
  • Έδωσε  σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του Υποέργου «Προμήθεια Στόλων για τον εξοπλισμό και την ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης» με κωδικό ΟΠΣ 277323.
  • Τέλος, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου «Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 423529, συνολικού Προϋπολογισμού 302.000 ευρώ.