Δελτίο Τύπου: Θέσεις εργασίας στον Δήμο Μεγανησίου

dimosios-ipallilos

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους, το οποίο έχει πεντάμηνη διάρκεια. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με ενίσχυση των κοινωνικών δομών σε ανθρώπινο δυναμικό και η αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού.

Για το Δήμο μας και την Κοινωφελή Αναπτυξιακή Εταιρεία μας ζητήθηκαν και αναμένεται να εγκριθούν  οι παρακάτω θέσεις:

·        Ένα (1) άτομο ΤΕ Πληροφορικής

·        Ένα (1) άτομο ΤΕ Λογιστή Διοίκησης Επιχειρήσεων

·        Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομολόγο

·        Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικό

·        Τέσσερις (4) εργάτες καθαριότητας ΥΕ

·        Μία (1) θέση καθαρίστριας ΥΕ

·        Μία(1) θέση ΠΕ Κοινωνικής Λειτουργού για την Κοινωφελή  Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ)

        Σύνολο θέσεων δέκα (10)

 

Πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι προσλήψεις θα γίνουν από τις καταστάσεις του ΟΑΕΔ, δηλαδή των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανεργίας.

 

                                                                                    Από το Δήμο