Παρουσίαση τριών έργων Ιστορίας και Λαογραφίας της Λευκάδας