Έθιμο Ιούδα στο Κατωμέρι Μεγανησίου

Βίντεο και η προετοιμασία