Δημοτική Παράταξη «Μεγανήσι – «Μαζί στο Μέλλον»: Το πρόγραμμα μας και οι δεσμεύσεις μας

΄΄ιο