Έντονο ενδιαφέρον στα εγκαίνια της Έκθεσης για το Λευκαδίτικο (Πορσάνικο) μαχαίρι