Ο έρανος του 1867 στο Μεγανήσι, μέσα από μητροπολιτικές επιστολές