Εκλογή νέου Προεδρείου Δ.Σ. και Οικονομικής Επιτροπής με… εκπλήξεις!