Στη Λευκάδα το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο για νέους αγρότες