Διάκριση μαθητών της Λευκάδας στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό EUSO 2015