Τα γεγονότα της διακοπής του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου