Απάντηση δ.σ. Στάθη Ζαβιτσάνου σε ανακοίνωση της «Εθελοντικής Ομάδας»