Η μεγαλύτερη ψαριά στο Ιόνιο το γρι – γρι ¨ΣΤΑΘΗΣ” από το Μεγανήσι