11η συνεδρίαση ΔΣ: Εντάσεις και… «δημιουργικές ασάφειες»