Σκορπιός: να δούμε την ουσία- άρθρο του Λ.Κατωπόδη