Καταψήφισε το ΔΣ δημοτικά τέλη και Σχίζα- Έκτεθειμένος ο Δήμαρχος