Παρέμβαση Εμπορικού Συλλόγου για το Λιμενικό Ταμείο