Παράπονα Εμπορικού Συλλόγου προς την Δημοτική Αρχή