Αγωνιστική υποδοχή του αναπληρωτή υπ. Υγείας Π. Πολάκη στο Νοσοκομείο Λευκάδας