Πρόσκληση σε προβολή ταινίας από το Γυμνάσιο-Λύκειο