Απάντηση Συλλόγου Επαγγελματιών προς Γ.Ι. κο Κυριαζάτη