Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ