«Η Χιλιάκριβη και η Λάμια» το νέο παιδικό βιβλίο του Μεγανησιώτη Αριστείδη Δάγλα