Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας