Εγκρίθηκαν δυο νέες χρηματοδοτήσεις για τα λιμάνια Νυδριού και πόλης της Λευκάδας