Περαιτέρω υποβάθμιση των σχολείων μας επιχειρεί ο Περιφερειακός Διευθυντής