5η συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή

synedriasewn1 1600x1200

Η πρόσκληση:

Μεγανήσι: 06/03/2017

                                                                                     Αρ. πρ.:     807

 

                                                                         

                                                                                                

                                                   ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

κοινοποίηση:  Π/Α

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις   10  Μαρτίου  2017, ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα   17:00   στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

 

 • Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας»
 • Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου»
 • Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως»
 • Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ32) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου». Η υπό υποβολή πρόταση αποτελείται από δύο υποέργα:

«Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου» προϋπολογισμού 250.000,00€ και

«Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως» προϋπολογισμού 180.000,00€

 • Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Μεγανησίου με το Δήμο Λευκάδας για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ32) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίησης της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου» προϋπολογισμού 430.000,00€
 • Παραχώρηση εδάφους σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας χωρίς αντάλλαγμα του οικοπέδου των Γκινοσάτη Χρήστου και Γκινοσάτη Αντωνίου.

           (εισηγητής: η Τ/Υ του Δήμου)

 • Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το 2017.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το
 • Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έως δύο μήνες  για το

(εισηγητής:  ο κος Αντιδήμαρχος )

 

 • Συγκρότηση ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων Δήμου Μεγανησίου.

(εισηγητής:  ο δ.σ. κος Κονιδάρης Αθανάσιος )

 

 • Συγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεγανησίου.

(εισηγητής:  ο κος Αντιδήμαρχος )

 

 • Συγκρότηση ΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.) Δήμου Μεγανησίου.

(εισηγητής:  ο δ.σ. κος Καββαδάς Κωνσταντίνος )

 

 • Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων.
 • Αντικατάσταση από τις επιτροπές του νεοεκλεγέντος Προέδρου Δ.Σ.

(εισηγητής:  ο κος Αντιδήμαρχος )

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

 

 

Μάντζαρης Πάνος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • κ. Βουλευτή Λευκάδας
 • κ. Αντιπεριφερειάρχη
 • Πολιτικά κόμματα
 • Σύλλογος Γονέων. & Κηδεμόνων
 • Σύλλογο Αλιέων
 • Σύλλογο Επαγγελματιών
 • Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγανησίου
 • ΜΜΕ.