ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤO ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ