Νέα διάκριση για τον Παναγιώτη στο καλλιτεχνικό σκάκι!