Σκάφος δήμου: «Τί είχες Γιάννη;- Τι “χα πάντα!» ή καλύτερα, «Τι κάνεις Γιάννη; -Κουκία σπέρνω!»