Σκάφος δήμου: «Τί είχες Γιάννη;- Τι ‘χα πάντα!” ή καλύτερα, «Τι κάνεις Γιάννη; -Κουκία σπέρνω!”