Κάλεσμα των «Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία»