Διακοπή υδροδότησης στο Κατωμέρι την Πέμπτη

υδροφ