ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ…

αρωνης

ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ… 

Μέ θλίψη ἀνακοινώνουμε ὅτι τήν Κυριακή, 27 Αὐγούστου 2017, μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Κοιμητηριακό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου [ΠΑΝΑΓΙΑ] Κατωμερίου, διαπιστώθηκε ἀπό τόν ἐφημέριο, τούς ἐπιτρόπους καί ἀρκετούς χριστιανούς, πού ἧταν παρόντες, ὅτι παραβιάσθηκε ὁ Ἱερός Ναός, ἀπό διαρρήκτη ἤ διαρρήκτες, πού μάλλον μπῆκαν ἀπό τόν φεγγίτη τῆς στέγης.

Ἡ διάρρηξη πιθανῶς ἔγινε μεταξύ Πέμπτης 24ης καί Σαββάτου 26ης Αὐγούστου 2017.

Παραβιάσθηκαν τά συρτάρια τοῦ παγκαρίου καί τοῦ κυτίου τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί ἀφαιρέθηκε χρηματικό ποσόν περίπου 150 – 300 εὐρώ.

Ἐκεῖνο ὄμως, τό ὁποῖο μᾶς προκάλεσε μεγαλύτερη θλίψη εἶναι ἡ παραβίαση τῆς μιᾶς ἐκ τῶν δύο βιτρινῶν, ἐκατέρωθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ἀπό τήν ὁποῖα ἀφηρέθησαν τεχνηέντως τά μισά καί μάλιστα τά πολυτιμότερα, ἀπό τά περιεχόμενα τιμαλφῆ (δηλ. κοσμήματα: βραχιόλια, δακτυλίδια, κολιέ, ἀλυσίδες, σταυροί κ.ἄ.), κατά προσέγγισιν τεμάχια ἑκατό (100). Ἡ ἄλλη βιτρίνα, πού περιείχε τά συνήθη τάματα (μεταλλικά πλακίδια μέ παραστάσεις ποδῶν, χειρῶν, ὀφθαλμῶν κ.λπ.) δέν παρεβιάσθη.

Ἀμέσως εἰδοποιήθηκε ὁ Ἀστυνομικός Σταθμός Σπαρτοχωρίου καί εἴμαστε ἐν ἀναμονῆ τῶν νομίμων ἐνεργειῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης, πρός τήν ὁποία καθηκόντως θά προσφύγουμε «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνατον γένηται», ἀλλά κυρίως γιατί τά τάματα ἐκφράζουν τό δάκρυ, τήν ἐλπίδα καί τήν εὐγνωμοσύνη τῶν πιστῶν χριστιανῶν ἐνοριτῶν μας!

Ἐπίσης, ἐνημερώθηκε ἡ Ἱερά Μητρόπολις καί ἐζητήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη νά ἐφαρμοσθοῦν οἱ πνευματικές ποινές πρός τούς ἱερόσυλους, μέχρι νά μεταμεληθοῦν, νά μετανοήσουν καί νά ἐπανορθώσουν τό σφάλμα τους, ἐπιστρέφοντας τά τάματα τῶν πιστῶν πρός τήν Παναγία μας!

Ἡ Παναγία μας ὁπωσδήποτε συγχωρεῖ, ἀλλά ἐκείνους πού συναισθάνονται τό σφάλμα τους, ζητοῦν τή συγχώρηση καί ἐπανορθώνουν. Στούς ἀμετανόητους ἱερόσυλους ὄμως, ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναπόφευκτη…

Πρό εἰκοσαετίας περίπου ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας παρεβιάσθη καί πάλιν καί τότε ἐλήφθησαν πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας. Ἐπί τῆς δεκαεξαετοῦς ἤδη ἐφημερίας τοῦ ἱερέως π. Εὐαγγέλου Ἀρώνη, ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου ἐξοπλίσθηκε με καινούργια πορτοπαράθυρα.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά μᾶς συγχωρεῖ ὅλους!

Ο   ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ

Ἱερεύς π. Εὐάγγελος Ἀρώνης

καί τό Ἐκλησιαστικό Συμβούλιο,

 

ΜΕΓΑΝΗΣΙ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017