ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ