Ρεπορτάζ «Από την νήσον Τάφον…» (Μεγανήσι) το Νοέμβρη του 1933